Aarhus Ø skal udvikles, og du kan være med. I løbet af den kommende tid er der mange muligheder for at høre mere om udviklingen, påvirke beslutninger og komme med input til, hvordan vi sikrer byliv, grønne byrum og gode forbindelser hele vejen fra Den Permanente til den yderste spids af Aarhus Ø.

Helt konkret er der tre områder som Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø søger input til. Det er en plan for vandbaserede aktiviteter omkring Aarhus Ø, en visionsplan for byrum og forbindelse og udviklingsplan af Pier 3. 

Sådan indsender du dine synspunkter og idéer 


Byudvikling på Aarhus Ø
Her kan du komme med input til den sidste etape af byudviklingen på Aarhus Ø. Hvordan kommer du f.eks. bedst fra Den Permanente og ud til Havnebadet? Og hvordan sikrer vi liv mellem husene, når vi skal bygge by på Pier 3?

Dine synspunkter bliver en del af de tematikker, der skal drøftes under fire workshops i løbet af november og december.

Aarhus Ø-mangler
På hjemmesiden AarhusØ-mangler.dk kan du fortælle, hvad der mangler for at gøre Aarhus Ø endnu bedre, og hvor du synes, at der skal være nye eller anderledes faciliteter.

Sådan bliver du inddraget 


Informationsmøde (er afholdt)
På et informationsmøde i Turbinehallerne den 27. oktober kan du blive klædt på til den borgerinddragelsesproces, der strækker sig over blandt fire workshops i november og december. 

Du finder stadsarkitekt Anne Mette Boyes oplæg fra mødet herunder:

Digital byvandring 
På en guidet byvandring på Aarhus Ø lørdag den 12. november kan du møde havnemesteren, stadsarkitekten og projektgruppen for Pier 3.

Har du ikke mulighed for at være med på dagen, har vi produceret en virtuel byvandring. Den kan du bruge ved at følge skiltene i området, eller du kan se med hjemme fra sofaen.

Du finder stadsarkitekt Anne Mette Boyes oplæg fra mødet herunder:

Workshops
Vi afholder workshops for to arbejdsgrupper af to omgange; (det er vigtigt, at man deltager begge dage)

• Det ene hold vil gå i dybden med temaet bylivsknudepunkter onsdag d. 30. november kl. 16-18 samt mandag d. 5. december kl. 16-18.

• Det andet hold vil dykke ned i temaet om den fysiske indretning på Aarhus Ø onsdag d. 30. november kl. 18.30-20.30 samt tirsdag d. 6. december kl. 16-18

Du bestemmer selv, hvilket hold du ønsker at deltage i. Tanken med workshopperne er at komme i dybden med tematikkerne og få tid og rum til at drøfte, hvordan vi får skabt et sprudlende bysamfund med aktiviteter og byliv, samtidig med at vi snakker om de rumlige kvaliteter, når vi taler om bygningsvolumen. Bylivet og bykulturen og hvordan Aarhus Ø fysisk indrettes, fletter sig selvfølgelig helt sammen, og derfor vil workshopperne for hhv. hold 1 og hold 2 have masser af overlap.

Læs mere om workshopperne - og tilmeld dig: 

Workshop 1: Bykultur og bylivsknudepunkter på Aarhus Ø

Workshop 2: Den fysiske indretning på Aarhus Ø


Procesplan for borgerinddragelse