Hvad skal der ske på Aarhus Ø?

Hvad skal der ske på Aarhus Ø?

Aarhus Byråd har besluttet, at der skal byudvikles på Pier 3, arbejdes videre på en plan for vandbaserede fritidsaktiviteter og så skal der etableres gode byrum og forbindelser, der binder Aarhus Ø sammen med den indre kyststrækning.

Vi er lige nu i gang med den første borgerinddragelsesproces, og du kan komme dine synspunkter og idéer lige her frem mod de kommende workshops i november og december 2022.

Byrådet har også besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Pier 3 på Aarhus Ø. Planen skal tænkes sammen med det arbejde, der allerede er i gang med en "Visionsplan for byrum og forbindelser på Aarhus Ø" samt "Plan for vandbaserede aktiviteter på Aarhus Ø". 

Klik her, og læs byrådsbeslutningen fra den 31. august 2022. (pkt. 13. Udvikling af Pier 3, Aarhus Ø)

Pier 3

Pier 3 er et helt særligt område, og Aarhus Kommune har allerede fået mange ønsker til fremtidige bylivsaktiviteter, grønne byrum, kulturelle funktioner mv. Samtidig viser erfaringer fra udviklingen af Aarhus Ø, hvor vigtigt det er at sikre sammenhæng i et nyt bykvarter ved at prioritere livet mellem husene.

Det forudsætter, at der bliver arbejdet med en anderledes model for udviklingen af Pier 3. Derfor har Aarhus Byråd besluttet, at Pier 3 skal udvikles gennem et arealudviklingsselskab. Det giver mulighed for at få kompetencer ind fra nogle af de dygtigste byudviklingsvirksomheder i verden, og samtidig kan Aarhus Kommune som en del af arealudviklingsselskabet i langt højere grad styre kvaliteten af byggerierne og sammenhængen mellem byggefelter og byggerier.  

Arealudviklingsselskabet skal først etableres efter den borgerinddragende proces. Og selskabet vil blive forpligtet til at videreføre udbyttet af den indledende inddragelse.

Visionsplan for byrum og forbindelse på Aarhus Ø

Både Den Permanente, lystbådehavnen og Bassin 7 er populære destinationer i området ved bugten. Med en visionsplan for byrum og forbindelser ønsker Aarhus Kommune at binde Aarhus Ø sammen med den indre kyststrækning, så endnu flere aarhusianere og gæster finder vej til den nye bydel og de mange tilbud på øen. Turen til og fra Aarhus Ø skal byde på oplevelser, grønne byrum, sjov og leg. Og planen skal tage hensyn til både fritidsbrugere, aarhusianere og gæster.

Plan for vandbaserede aktiviteter på Aarhus Ø 

Det maritime miljø med sejlere, svømmere og wakebordere tilføjer aktivitet og liv til Aarhus Ø, både for dem som aktivt deltager og for dem, som kigger på.

Bassin 7 på Aarhus Ø skal være omdrejningspunkt for vandsportsaktiviteter og bylivsoplevelser på og ved vandet. Ambitionen er at sikre en mangfoldighed af såvel vandbaserede aktiviteter som udbydere og aktører, der kan skabe aktiviteter for de mange besøgende, borgere og foreninger på Aarhus Ø – herunder de mange børnefamilier.

Udviklingen af bassin 7, heriblandt kabelbanen og andre nærliggende vandsportsaktiviteter, skal tænkes sammen med processen for udviklingen af Pier 3.

Processen for Pier 3 skal fastlægge de langsigtede planer for, hvilke vandsportsaktiviteter der skal være ved Pier 3 og de omkringliggende bassiner (Bassin 5 og 7) med fokus på at sikre et godt samspil mellem disse og området i øvrigt.

Du kan komme dine synspunkter og idéer lige her frem mod de kommende workshops i november og december 2022.